Makro fra Nordsjælland

Makro fra Nordsjælland

Den manglende sol, regnen og den voldsomme blæst har sørget for, at der ikke rigtigt er kommet gang i makrofotograferingen. Et par enkelte dage har vejret dog været nogenlunde, så lidt skud er kommet med...
Nordsjællandsk perle

Nordsjællandsk perle

Et sted i den nordsjællandske natur findes en lille perle, som huser mange forskellige...
Rørhøg ved Arresø

Rørhøg ved Arresø

Når rørhøge ruger, er det almindeligt at hunnen er på reden og hannen skaffer føden. Når hannen har bytte med hjem – her en musvit – flyver han over reden og fremviser byttet, hvorefter hunnen går på vingerne for at modtage byttet. Overdragelsen sker i...
Sortstrubet bynkefugl

Sortstrubet bynkefugl

Sortstrubet bynkefugl er ikke almindelig i Danmark. Men på Melby Overdrev er den almindelig med mange ynglepar. I år er der mange unger og her er en familie med årets andet...
Rødhovedet and

Rødhovedet and

Den sjældne Rødhovedet and så jeg for første gang i Utterslev Mose i starten af 80’erne. Stor var min glæde, da jeg igen så en Rødhovedet and i mosen i...
Flot trækdag på Gilbjerg Hoved

Flot trækdag på Gilbjerg Hoved

18. maj var det varmt og vinden var i sydøst. Det er de optimale betingelser for en god trækdag på Gilbjerg Hoved – og det blev det også. Der blev observeret 11 rovfuglearter – dagens hit var en Hedehøg, som dog var meget langt...
Så er svalerne tilbage

Så er svalerne tilbage

Landsvalerne er nu kommet til Danmark for at yngle. Lige nu har de travlt med at bygge reder, og døde planter og slam hentes på stranden som...
Rørhøge ved Arresø

Rørhøge ved Arresø

I dag var der 2 hanner og 2 hunner (Rørhøg) som var i forårshumør ved Arresø. Og de kom heldigvis rimelig tæt på fotografen....
Gurre Sø

Gurre Sø

Vandreturen rundt om Gurre Sø er på 10 kilometer og kan gøres på 2 timer. Men beregn lidt mere, hvis der skal studeres natur...
Vestmolen i marts

Vestmolen i marts

Var et smut forbi Vestmolen – der er gang i måger og skarver. Gråmågen er her...